Atoto.cz vám doručí nákup už do 120 minut

Vyjádření společnosti Tesco Stores ČR a.s. z 20. července 2012

Velmi si vážíme otevřenosti autora serveru Tescoviny.cz, se kterou přistoupil k jednání o možnostech zlepšení jím nabízené služby. V mnoha případech je totiž jeho interpretace dat velmi diskutabilní. Například i díky tomu, že údaje se v rámci projektu sbírají po velmi krátkou dobu.

Mezi tématy, která jsme společně otevřeli, je například lepší grafické zvýraznění běžné ceny výrobku, na kterou Tesco své slevy váže. Stejně tak budeme společně hledat, jak dlouho je potřeba data sledovat předtím, než je možné zodpovědně a se všemi právními důsledky prohlásit některé akce za nesprávné. V tomto ohledu je totiž Tesco schopno prokázat, že stávající data serveru Tescoviny.cz jsou neúplná a z nich vyplývající analýzy proto pro zákazníka zavádějící.

Na druhou stranu musíme přiznat, že nám autor svým projektem pomohl odhalit některá procesní pochybení (v řádu promile v celkovém objemu položek sortimentu), která sice mohou v případě nedostatečných informací budit pochybnosti, ale rozhodně nemají na zákazníka žádný negativní dopad.

Doufáme, že naše úvodní jednání, na které naváží další schůzky, otevřelo vzájemný dialog, který oběma stranám pomůže.

Vyjádření společnosti Tesco Stores ČR a.s. z 16. července 2012

Společnost Tesco vítá každou iniciativu, která vede ke zlepšení služeb zákazníkům, jako je například server Tescoviny.cz.

V tomto případě se však ukazuje, že řada informací o tzv. falešných slevách není úplně korektní interpretací našeho chování. Cílem společnosti Tesco je totiž zákazníkům nabízet nejlepší ceny.

Proto Tesco se serverem Tescoviny.cz spolupracuje, aby společně mohli zákazníkům nabídnout objektivní informace, které jim umožní lépe využívat služeb našeho online shopu.